تعریب مقطوعة شعریة للشاعر الإیرانی المعاصر گروس عبد الملکیان

شعر رویا

از : گروس عبد الملکیان

از مجموعه‌ی (پیامبر شدن در جزیره‌ی متروک)

مقطوعة : الحلم

تعریب : أحمد موسى

 

 

 

نه راهى به رویا مى رسد..................لاَ تُوصِلُ طَریقٌ إِلَى الحُلْم
نه رویایی به راه...................................وَلاَ حُلْمٌ إلَى الطَّریق
برمی‌گردم..............................................سَوْفَ أَعُودُ
به رنگ‌های رفته‌ی دنیا........................إِلَى أَلْوانِ الدُّنْیَا الزَّائِلَة
به موهای مادرم....................................إِلى شَعْرِ أُمِّی
پیش از آن که پدر ببافدش...................قَبْلَ أَنْ یَضفِرَهُ وَالِدِی 
به خاک....................................................إِلَى التُّراب
پیش از آن که تو در آن به خواب روی..قَبْلَ أَنْ تَغُطَّ فِیهِ أَنْتَ نَائِماً
و آن کتاب کوچک غمگین...........وَذَاکَ الکِتَابُ الصَّغیر الحَزِین  

/ 1 نظر / 60 بازدید
حسین میرزائی نیا

استاد گرامی جناب دکتر احمد موسی ان شاءالله ایام به کامتان غرض عرض سلام بود وذکر دو نکته در خصوص نگارش ترجمه شعر آقای گروسیان البته یقیناً سهو القلم است وشما از من آگاهتر هستید .1-توصل یعنی می رساندوفعل متعدی است در حالی که شاعر فعل لازم به کار برده است یعنی (تصل )2- قبل از این که ببافد باید (قبل أن یضفر) باشد یا (یجدّل )ونه (یظفر )که به هیچ وجه معنای بافتن درآن نیست.با آرزوی سلامتی وموفقیت میرزائی نیا سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری گروه عربی